In conjunction with the current situation shipping takes 1-3 weeks.Shop Now!

Wzór odstąpienia od umowy (założenie konta)

Adresat:
Dane Firmy: Elektra Tomasz Skiba NIP:  5170005884
Adres: ul. Ogrodowa 118 36-060 Głogów Małopolski
Dane Kontaktowe: Telefon: + 48 696-606-777 Email: bok@in-led.eu

Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..……………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………….…

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………….…….…………………………….…………..

Data ………………………………………………….…

Translate »